آرای دیوان عالی کشور

ربایش فرزند مشترک

ربایش فرزند مشترک

چكيده:اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است...

15 اردیبهشت
1397
بیشتر
قتل عمدی

قتل عمدی

بدنبال اعلام نطقه مرکزی انتظامی مبنی بر وقوع دو فقره قتل عمدی در حوزه پاسگاه شهید

15 اردیبهشت
1397
بیشتر