خبرگزاری حقوقی

عدم احتساب تفاوت تطبیق و فوق العاده ویژه در پاداش پایان خدمت

21 تیر 1397
این مساله با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که هم اینک در دستور کار مجلس قرار دارد.
عدم احتساب تفاوت تطبیق و فوق العاده ویژه در پاداش پایان خدمت

رضا فضل زرندی درباره رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 فروردین امسال مبنی بر عدم احتساب تفاوت تطبیق و فوق العاده ویژه به عنوان حقوق و مزایای مستمر قابل احتساب در پاداش پایان خدمت کارکنان دولت اظهار داشت: این رای در راستای حل تعارض بین اراء صادره از برخی شعب دیوان عدالت اداری بر اساس مقررات قانونی از جمله تبصره ماده 76 و ذیل تبصره ماده 78 و مفاد ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده و در موارد مشابه لازم الاتباع است.
وی افزود: در عین حال قانونگذار به موجب (بند 2 قسمت الف تبصره 12) قانون بودجه 1397، موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت را برای سال جاری به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحات ان ارجاع داده است که به موجب اصلاحیه سال 1379 قانون یادشده مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه اخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری اظهار امیدواری کرد: این مساله با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که هم اینک در دستور کار مجلس قرار دارد به نحو مناسب و دائمی برای اجرا از سال اینده تعیین تکلیف شود.

 

مشاوره حقوقی دادفر