خدمات دادفر

قوانین و مقررات

طیف گسترده قوانین که تقریبا همه زوایای زندگی افراد را در بر می گیرد و این حقیقت که قوانین در طول زمان و برای تنظیم روابط انسان ها در جوامع بشری ایجاد شدند، موجب اهمیت یافتن آگاهی از قوانین برای ساکنین هر جامعه می گردد.

همچنین طبق قوانین ایران، هر قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، 15 روز بعد از اینکه به دستور رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد و در روزنامه رسمی چاپ گردید لازم الاجرا بوده و همگان عالم به آن دانسته می شوند.

حال با توجه به این حقایق آیا بهتر نیست از مقرراتی که بر زندگی ما حکمرانی می کنند آگاه باشیم؟

وقتی که قانون گذار مارا عالم دانسته، و در هر عملکرد، از ما انتظار بینش و دقت دارد نباید درصدد آشنایی با مقررات برآییم؟ 

در این مجموعه تلاش کرده ایم با تجمیع مهم ترین قوانین وضع شده برای جامعه ایرانی در جهت افزایش اطلاع عموم گامی برداشته باشیم.