خدمات دادفر

مشاوره حقوقی

با توجه به حجم کثیر قوانین در ایران، تعداد زیاد دعاوی در قوه قضاییه، مشغله های فراوان دنیای امروز، و نیز این حقیقت که کوچک ترین اقدام ممکن است اثرات حقوقی فراوانی در پی داشته باشد، خط تلفن اختصاصی جهت دریافت مشاوره حقوقی را فعال نمودیم، تا بدون احتیاج به صرف وقت جهت رفت و آمد به مراکز مربوط مثل دفاتر وکالت و یا مشاوره، بتوانید سوالات حقوقی خود را با متخصصین این حوزه در میان بگذارید و به نتیجه مطلوب خود دست پیدا کنید.کافی است از تلفن ثابت با شماره 9099071369 تماس بگیرید.