کیفری

تعاریف و ویژگی های پولشوئی

تعاریف و ویژگی های پولشوئی

برای شناخت هر پدیده ناگزیر از شناخت ماهیت آن هستیم ؛ در مطالب ذیل برآنم تا تعریف این جرم ، روش و مراحل آن را تبیین کنیم که این تفکیک در راستای تمییز جرم پولشوئی از سایر جرایم به ویژه سایر فعالیت های سازمان یافته می باشد.

14 مرداد
1397
بیشتر
حقوق حیوانات در قوانین محیط زیستی ۲

حقوق حیوانات در قوانین محیط زیستی ۲

علیرغم ماده ی یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ی یک قانون شکار و صید، در ماده ی یک قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی، منابع آبزی به صراحت ثروت ملی تلقی شده است که حفاظت و حراست از آن وظیفه ی دولت تلقی شده و می باید در جهت تامین منافع ملی کشور بهره برداری شود.

12 اردیبهشت
1397
بیشتر
پاسخ هاي کیفري به جرایم زیست محیطی

پاسخ هاي کیفري به جرایم زیست محیطی

​یکی از اصول اساسی در زمینه سیاست کیفري، پیش بینی مجموعه قوانین منسجم و منظم به منظور تأمین اهداف آن است. سیاست گذاري در زمینـه مسـائل کیفـري متضـمن انتخاب آگاهانه و مناسب «جرم انگاری هـا » و «مجازات هـاي » هدفمنـد اسـت.

12 اردیبهشت
1397
بیشتر
بررسی مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارات ناشی از تاخیر در پرواز

بررسی مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارات ناشی از تاخیر در پرواز

همواره تاخیر پروازهای داخلی در کشور به عنوان ضعف در سیستم حمل و نقل هوایی کشور دیده شده است، هر از گاهی مسئولان به تاخیرهای چند ساعته پرواز‌ها توجه ویژه کرده‌اند و خواستار کاهش مدت زمان آن شده‌اند اما...

4 اردیبهشت
1397
بیشتر
موجبات جهانی کردن حقوق کیفری

موجبات جهانی کردن حقوق کیفری

واژه ی Globalization که در لغت به معنای جهانی شدن است از جمله مفاهیمی است که در تعریف آن اتفاق نظر وجود ندارد. مارتین آلبرو جهانی شدن را به فرآیندی که بر اساس آن همه ی مردم جهان در جامعه‌ای واحد و فراگیر به هم می پیوندند ...

19 فروردین
1397
بیشتر
معاینه ی در محل

معاینه ی در محل

معاینه ی محل در قوانین موضوعه از ابزار تحقیق است که دادگاه جهت کسب دلیل از آن ها استفاده می کند. در امور کیفری معاینه ی محل چنانچه در باب فوت های مشکوک یا جنایی باشد، تحت عنوان بررسی صحنه ی جنایت یا جرم مدنظر است.

19 فروردین
1397
بیشتر
سابقه‌ی تاریخی و قانون گذاری

سابقه‌ی تاریخی و قانون گذاری

مطالعه ی تطبیقی نهضت های علمی

14 فروردین
1397
بیشتر
رویکرد کیفرشناسی

رویکرد کیفرشناسی

برای آنکه مطالعه این رویکرد و تعریف آن ابتدا باید سیاست کیفری را تبیین نمود.سیاست کیفری مجموعه روش هایی است که ...

14 فروردین
1397
بیشتر
اصل سرزمینی بودن حقوق جزا

اصل سرزمینی بودن حقوق جزا

این اصل، مهمترين و اساسي‌ترين اصل صلاحيتي است كه بر ديگر اصول مقدم است يعني دولتي كه جرم در سرزمين آن واقع شده است

14 فروردین
1397
بیشتر
حقوق حیوانات در قوانین محیط زیستی

حقوق حیوانات در قوانین محیط زیستی

حقوق ملی و حقوق بین المللی از طرق مشابهی با مسائل ناشی از آسیب به تنوع زیستس برخورد کرده اند. از نظر تاریخی، نقطه ی آغازین، تصویب محدودیت های قانونی برای حفاظت از جنگل ها و برخی از گونه های وحشی جانوری و گیاهی بوده است.

9 فروردین
1397
بیشتر
حقوق حیوانات در پرتو قانون اساسی

حقوق حیوانات در پرتو قانون اساسی

حقوق حیوانات شاخه ای از حقوق محیط زیست است که وظایف و مسئولیت های قوای حاکم و دول و تکالیف اشخاص را در برابر حیوانات و محیط زیست مشخص می کند و از طرفی بیان گر حقوق طبیعی حیوانات است که ...

9 فروردین
1397
بیشتر
چرایی تشکیل پرونده شخصیت

چرایی تشکیل پرونده شخصیت

در کنار تعریف و بر شمردن عوامل موجود در پرونده شخصیت متهم بایستی به علل و دلایل تشکیل این پرونده پرداخت تا ضرورت تشکیل پرونده شخصیت از این جهت نیز آشکار گردد.

9 فروردین
1397
بیشتر
<  1  2  >